Van JKDC naar YiDo

Als mens veranderen we naarmate de tijd verstrijkt. Soms zijn het kleine nuances in je huidige leven en soms zijn het grote veranderingen. Ik zelf geef nu bijna zo’n 33 jaar les in Jeet Kune Do. In deze drie decennia heb ik zo mijn eigen manier van lesgeven gevonden, maar ook deze is aan verandering onderhevig. Ik pas namelijk de denkwijze van Bruce Lee daadwerkelijk toe, namelijk:

Absorbeer wat nuttig is, verwerp wat nutteloos is,
voeg toe wat wezenlijk je eigen is.”

1990 – 2022

Het idee van voortdurend je eigen ervaring onderzoeken en verfijnen was de sleutel tot Bruce Lee’s manier van leven.

Ik begon in 1990 les te geven in Jeet Kune Do, echter destijds onder de naam Ken Ryoku. Deze keuze was simpel. Ik was nog niet officieel gecertificeerd JKD instructeur vanuit Amerika. Tevens gaf ik ook les in andere martial arts disciplines. De sai, balisong, bo en nunchaku werden in de lessen geïntegreerd. Een paar jaar later, na certificering, heette mijn sportvereniging Dutch Jeet Kune Do. Deze naam heb ik vele jaren gevoerd. In 2009 ben ik volledig uit de Jeet Kune Do scene gestapt vanwege alle internationale JKD politiek. Ik ben destijds verder gegaan onder de naam YiDo. In mijn ogen de meest briljante naam die ik heb bedacht voor mijn trainingen.

In 2014 kwam er vanuit Jeet Kune Do Association in Amerika het verzoek aan mij om in Nederland, Duitsland en België Jeet Kune Do in kwaliteit beter neer te zetten. Dit heb ik gedaan onder de naam Jeet Kune Do Combat (JKDC). Ik heb de afgelopen jaren veel mogen doen voor JKD in Nederland en Duitsland. Ik heb zelfs voor de Jeet Kune Do Association de European Division opgezet.
Er is weer aardig wat tijd verstreken. Er is en blijft veel politiek in de vechtsport wereld. Grote ego’s, geld, macht, aanzien.
Er is een aantal grote instellingen zoals de FOG, NOC*NSF, Budobond en dergelijk. Echter zien we vanuit deze kant weinig support naar kleine organisaties zoals wij.  Het gaat vaak alleen om lidmaatschap, verzekeringen en ledenaantallen. Ik pas. 

Hoe meer ik Jeet Kune Do beoefen en bestudeer, des te meer begrijp ik waarom Bruce Lee zijn drie sportscholen sloot. Zoals een leerling van Bruce Lee, Sifu Ted Wong, zei “Jeet Kune Do is niet voor de massa”. Dat heb ik altijd wel geweten, maar altijd nog ergens gehoopt dat JKD in Nederland goed aan te sturen zou zijn geweest. Echter kom ik tot inzicht dat dit niet mogelijk is op dit moment. Vanwege dit feit is het voor mij ook niet meer nodig om de naam JKDC te gebruiken en met veel plezier gebruik ik voor het aanduiden van ‘mijn lessen’ de naam YiDo weer.
YiDo is aangesloten bij Stichting Jun Fan Jeet Kune Do Nederland. 

YiDo

Wat is YiDo? YiDo is een intensieve persoonlijke martial arts training. YiDo heeft Jun Fan Jeet Kune Do in de kern, daarnaast wordt er gebruik gemaakt van kennis uit o.a. Kenso Ryu JuJutsu en Wei Kuen Do, aangevuld met de ervaringen van mijzelf.

YiDo kan worden vertaald als ‘de weg van verandering’ of ‘de weg van eenvoud’.
Yi wordt vaak vertaald met verandering. Het woord kan ook samenhangen met het yi in jianyi wat eenvoudig betekent.
Tao of dao is figuurlijk of vrij vertaald: weg of pad. Als filosofisch begrip is het de alomvattende, uit zichzelf bestaande, oneindige, tijdloze kosmische eenheid. De bron van alles én de bestemming van alles zonder begin en zonder einde.

Laat ik afsluiten met de woorden van Bruce Lee

“Jeet Kune Do: it’s just a name; don’t fuss over it. There’s no such thing as a style if you understand the roots of combat.”